.

PT – Kapilárne skúšanie

PT - Kapilárne skúšanie

Kapilárne skúšanie je jednou z najrozšírenejších metód nedeštruktívneho skúšania materiálu (NDT). Je vhodné na zisťovanie povrchových vád, pričom sa využíva v automobilovom, leteckom, petrochemickom a energetickom priemysle. Značný rozsah dosiahla metóda PT najmä v oblasti skúšania zvarových spojov. Táto metóda je jednoduchá, nenáročná a v základných aplikáciách finančne výhodná.

PT metódou sú zisťované povrchové vady typu trhlín, prasklín, pórov, inklúzií, preložiek, zavalenín a pod.

Kompletný katalóg profesionálnej chémie

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks