.

About us

Služby

ATG Slovakia s.r.o. ponúka svoje služby už 20 rokov. Celosvetovo poskytujeme inšpekcie, merania, výkon testov a hodnotení podľa zadania našich klientov a podľa medzinárodných, národných i výrobkových noriem (hlavne EN ISO, ASTM, ASME).

školenia NDT, kvalifikácia a certifikácia pracovníkov úrovne I, II, III
vývoj a výroba zariadení pre NDT skúšanie
vykonávanie NDT testov - skúšame a vyhodnocujeme kvalitu materiálov, výrobkov a konštrukčných celkov
služby (externého) pracovníka level III- outsourcing Vašich NDT firemných systémov
inšpekčné činnosti v priemysle - nezávislé posúdenie zhody, bezpečnosti a kvality

Tieto činnosti sú vždy garantované našimi pracovníkmi kvalifikovanými v stupni Level III podľa ISO 9712SNT-TC-1A alebo NAS 410.

Všetky uvedené služby vykonávame v nižšie uvedených metódach:

Služby pracovníka level III

Nemá vaša spoločnosť pracovníka NDT Level III?  

Využite služby, dlhoročné skúsenosti a medzinárodnú prax ATG Slovakia s.r.o.!

Ponúkame komplexné aj čiastočné riešenia projektov firemných systémov NDT v zmysle noriem SNT-TC-1AEN 473EN 4179NAS 410EN 10256ISO 11484 a ďalších…

tvorba dokumentácie systému NDT (kvalifikačné predpisy, písomné postupy - procedúry, inštrukcie, špecifikácie, protokoly, kalibračné predpisy pre NDT zariadenia a vybavenie pracovísk, súvisiace NDT formuláre, ...)
školenia pracovníkov NDT I., II. a III. stupňa
príprava skúšky (tvorba skúšobných/testových otázok podľa požiadaviek predpisov, tvorba skúšobných úloh/zadaní, zabezpečenie skúšobných vzoriek...)
vykonávanie skúšok v plnom rozsahu predpisov
vyhodnocovanie skúšok, vystavenie protokolov
realizácia doplnkových školení a skúšok pri prechode do iného kvalifikačného systému (napr. prechod z EN ISO 9712 do SNT-TC-1A) kvalifikácia a certifikácia, ďalej i špecializované školenia (výklad a interpretácia noriem a predpisov, obsluha zariadení, vyhodnocovanie rádiogramov ...)
vystavenie potrebných dokumentov (vykonávanie revízií dokumentov, udržiavanie aktuálnych zoznamov, sledovanie a aktualizácia fyzickej spôsobilosti apod.) predlžovanie certifikácie, výkon recertifikačných skúšok
poradenstvo, technická podpora pracovníkov NDT Level III
odborné zastrešenie vykonávania činností v NDT
vykonávanie auditov a inšpekcií

Ak ste nenašli to správne riešenie pre Vašu spoločnosť, neváhajte nás kontaktovať!

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks