.

Produkty

Produkty

Services

Ak potrebujete zaobstarať prípadne obnoviť zariadenia, prípadne celé defektoskopické pracovisko - radi Vám vypracujeme kompletný návrh obsahujúci všetky potrebné a vyžadované prístroje a pomôcky, vrátane ich kalibrácí.

 Dodáváme výrobky, pomôcky a automatizované systémy v celom rozsahu NDT pre všetky základné metódy – VT, PT, MT, ET, RT, UT.

Katalóg našich NDT produktov na stiahnutie  [2.9 MB]
… podrobnejšie informácie nájdete pri jednotlivých metódach

Aké iné zariadenia poskytujeme

 • linky pre skúšky kapilárnou metódou
 • linky pre morenie, odmastenie, leptanie nittalom
 • stacionárne magnetizéry, mobilné zdroje, jarmá
 • ultrazvukové manipulátory
 • röntgenové kabíny a manipulátory
 • vírivoprúdové linky
 • kompletné vybavenie a príslušenstvo pre NDT
 • kalibrácie a konfirmace
 • spotrebný materiál pre všetky metódy

Sme spravidla exkluzívnymi distribútormi v SR a ČR pre svetových výrobcov NDT zariadení

 • Rohmann
 • Labino
 • Chemetall
 • Kodak
 • Colenta
 • Thermo Kevex
 • Sonatest
 • Socomate
 • VisiConsult
 • Balteau …

Detailné popisy k jednotlivým výrobcom nájdete v sekci Obchodné zastúpenie firiem, alebo priamo u každej jednotlivej metódy v katalógu produktov.

Ďalej poskytujeme a implementujeme produkty pre odbory

 • nedeštruktivna štrukturoskopia
 • meranie vodivosti, meranie povlakov a hrúbok
 • endoskopia
 • kontrola kompozitných materiálov a lepených spojov

Kontakty na obchodné oddelenie

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks