.

Services

Školenia

Poskytujeme kompletné služby pre kvalifikáciu technického a NDT personálu v stupni I,II,III pre danú metódu.

Školenia sú v súlade s nezávislým systémom ( norma  EN ISO 9712), ako aj systémom zamestnávateľskej certifikácie (ASNT SNT-TC-1A).

A prebiehajú v dvoch fázach – teoretická časť a praktický tréning v najmodernejšie vybavených laboratóriách v Trenčíne , ale po dohode vieme školenia realizovať aj u klienta.

Naši kvalifikovaní lektori sú odborníci, vykonávajúci prax na domácich aj zahraničných projektoch. 

Kvalifikácia

  • personálna – nezávislý systém EN ISO 9712
  • zamestnávateľská ASNT SNT-TC-1A

Po absolvovaní nášho kurzu budete prakticky i teoreticky pripravený na zloženie skúšky v nezávislom skúšobnom orgáne (na SK, aj v zahraničí) a následne požiadať o certifikáciu.

Školenia

Prečo absolvovať školenie?

V dôsledku neustáleho tlaku na zvyšovanie produktivity a efektivity výrobných procesov rastú tiež nároky na vzdelávanie a kvalifikáciu zamestnancov. K jeho úspešnému zvládnutiu je potrebné neustále vzdelávanie. Nami poskytované školenia sú v súlade s nezávislým systémom (norma STN ENISO 9712), ako aj systémom zamestnávateľskej certifikácie (ASNT SNT-TC-1A).

Poskytujeme ucelené služby pre kvalifikáciu technického personálu. Naše školenia a personálna kvalifikácia sú prevažne zamerané na:

NDT (nedeštruktívne testovanie) - certifikácia defektoskopického personálu
korózni inžinieri
konštruktéri a technológovia
inšpektori a kontrolóri kvality v priemysle
zváračský personál
technická príprava pre výkonných pracovníkov, stredný a vrcholový management
obchodní manageri ,ktorí podpisujú príslušné zmluvy / kontrakty
rekvalifikačné programy k predĺženiu Vašej personálnej certifikácie

Ako prebiehajú naše kurzy?

Každému študentovi chceme poskytnúť čo najviac našich profesionálnych skúseností. Teoretická časť kurzov prebieha v našich učebniach, praktické skúsenosti získate v našich laboratóriach, plne vybavených pre testovanie a skúšanie. Naši lektori sú skúsení špecialisti, ktorí majú dlhodobé skúseností z projektov v SR i v zahraničí. Ceny našich školení zahrňujú skriptá, pomôcky a zariadenia nevyhnutné pre úspešné školenie a prípravu k skúške.


Vlastné školiace strediská sú lokalizované v Trenčíne (5 učební) a v Žiari nad Hronom (1 učebňa) , ale je samozrejmé , že po vzájomnej dohode zrealizujeme školenia aj priamo u Vás v podniku. V blízkosti areálu nášich školiacich stredísk sú Vám k dispozíci vždy ľahko dostupné reštaurácie . Radi Vám pomôžeme s rezerváciou vhodného ubytovania.

Prihlášky a žiadosti
Kalendár kurzov

Referencie

Naša firma je schválená viacerými organizáciami a asociáciami pre školenia a výkon kontroly v oblasti NDT.

Schválenia pre NDT školenia

EN ISO 9712
Sme schválené školiace stredisko pre Českú republiku, Slovenskú republiku a Poľsko.

EN 4179
Zamestnávateľský systém pre letecký priemysel (EN) schválený v zmysle EASA p.145.

NAS 410
Kvalifikačný a zamestnávateľský systém pre letectvo (podľa US noriem)
Našim klientom poskytujeme služby ako vonkajšia agentúra. Tento systém kvalifikácie zamestnancov využívajú napr. spoločnostli GE Aircraft Engines, Honneywell, Rolls-Royce a pod.. Sme schváleným dodávateľom firmy Honeywell.


SNT-TC-1A
V rámci tohto systému poskytujeme outsourceing pre firmy z ČR a Ruska.


VT zvarov (metodicky podľa ISO 17637)
Vizuálna kontrola zvarov – systém pre kvalifikáciu a certifikáciu odborného presonálu v oblasti vizuálneho skúšania tavných zvarových spojov kovových materiálov.

Schválenie pre oblasť ZVÁRANIA

API Code Kvalifikácia zváračského personálu podľa noriem USA – určené pre petrochemický priemysel.

Aplikácia CR 13576 pre tvorbu ľudských zdrojov
Zamestnávateľská príprava dozorného personálu.

ASME Code
Kvalifikácia zváračského personálu podľa noriem USA – určené pre tlakové nádoby.

IWIP
IWIP Medzinárodný zváračský inšpekčný personál. Sme schválené autorizované stredisko ATB pre kvalifikáciu IWI. Kvalifikácia je vykonávaná v rámci CWS ANB v Českej republike.

ASME Code
Vizuálna kontrola zvarov – systém pre kvalifikáciu a certifikáciu odborného personálu v oblasti vizuálneho skúšania tavných zvarových spojov kovových materiálov.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks