.

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Produkty PT – Kapilárne skúšanie Automobilový priemysel

FPI linky sú štandardným riešením NDT na hľadanie povrchových defektov v automobilovom priemysle. Používajú sa hlavne na testovanie neferomagnetických materiálov ako hliník, magnézium, iné neferomagnetické kovy a ich zliatiny. Typickými aplikáciami FPI liniek v automobilovom priemysle sú zlievarne, kováčne a presné obrábanie. Typickými dielmi, ktoré sa testujú na FPI linke, sú časti nápravy, kolesá, časti motora, riadenia, kryty baterky a podobné diely. Typickou požiadavkou v automobilovom priemysle je vysoká miera automatizácie, preto sú FPI linky väčšinou automatické alebo semi-automatické.

LPC-D1 je FPI linka s najvyššou hodinovou kapacitnou testovania. V závislosti na aktuálnom nastavení a type testovaného diela jej kapacita prevyšuje 900 dielov – častí náprav za hodinu. Linka je vybavená automatickým nekonečným reťazovým dopravníkom, kabínami, automatizovaným spracovaním odpadovej vody.

Je navrhnutá ako 2 podlažná s priebežným dopravníkom. Spodné podlažie je určené na ľudské operácie (nakladanie/vykladanie, inšpekcia, kontrola tvrdosti) a na automatickú aplikáciu penetrantu, automatické operácie (čistenie, schnutie, automatická aplikácia vývojky) sú umiestnené na vrchnom poschodí.

ADR (automated defect recognition = automatické vyhodnotenie defektov) a automatické nakladanie môžu byť ponúknuté ako opcia.

Kľúčové vlastnosti LPC-D1:

malá zastavaná plocha vďaka 2 podlažiam
veľmi vysoká testovacia kapacita
nízka spotreba penetrantu vďaka elektrostatickej aplikácii
spoľahlivý pohyb dielov na dopravníku
výstup z linky na pásový dopravník so zreteľom na lepšiu konektivitu na ďalšie procesy

LPC-D1 spĺňa požiadavky ASTM a ISO EN noriem na kapilárnu kontrolu a je schválená na testovanie dielov pre Audi, Porsche, BMW a iných automobilových výrobcov.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks