.

FPI pre veľké produkty

FPI pre veľké produkty

Produkty PT – Kapilárne skúšanie FPI pre veľké produkty

FPI testovanie je jednou zo štandardných metód NDT, používaných na detekciu povrchových defektov na rôznych dieloch.

Ako veľké diely sa chápu hlavne produkty s aspoň jedným z rozmerov 1500 – 2000 mm. Takéto diely sa vyrábajú pre letectvo (časti motorov, pristávacia podvozková nožička, štrukturálne diely), automobilovom priemysle (EV batériové systémy, nápravy a iné) a energetiku a ťažobný a plynárenský priemysel. Veľmi často tieto veľké diely predstavujú len malú časť z portfólia výrobcu a sú preto často testované v neštandardných podmienkach. Pre spoločnosti so záujmom o lepšie podmienky testovania veľkých dielov ponúka ATG FPI linky určené na tento účel.

LPM 110 K/S

LPM 110 K/S je FPI linka navrhnutá na testovanie malých sérií veľkých dielov. Veľkosť kabíniek dosahuje 4000 x 4000 x 4000 mm a umožňuje testovanie dielov až do rozmeru približne 3500 mm. Linka umožňuje používať vodou umývateľný penetrant, ktorý je aplikovaný sprejovaním. V prípade, že by bol požadovaný post emulgačný  penetrant, môže byť dodaný systém s aplikáciou emulgátora sprejovaním peny.  

Veľké diely sú presúvané silným vrchným kladkostrojom na oválnej koľaji, linka môže zahŕňať filtráciu vzduchu, čističku odpadových vôd a iné.

Kľúčové vlastnosti LPM 110 K/S

priestranné kabínky s veľkosťou 4 x 4 x 4 m
veľkosť testovaného diela až do približne 3500 mm
komfortná obsluha s možnosťou voľného pohybu operátora pri dieloch
robustné prevedenie linky
výkonné zabudované odsávanie

LPM 110 K/S vyhovuje všetkým bežným požiadavkám pre letectvo ako ASTM1417, ISO 3452-1-2-3-4, NADCAP a špecifickým užívateľským normám a požiadavkám.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks