.

Letecký priemysel

Letecký priemysel

Produkty PT – Kapilárne skúšanie Letecký priemysel

FPI linky sú jedným z najvšestrannejších NDT nástrojov na pokrytie väčšiny typických požiadaviek na kontrolu povrchových defektov v leteckom priemysle. Dokážu pokryť väčšinu materiálov (hliník, magnézium, oceľ, titán, zinok, špeciálne zliatiny ako Inconel, Waspalloy) a tvarov  (čepele, lopatky, kolesá, šachty, tyče, cievky, bubny, stojky na pristávanie, štrukturálne diely  a mnohé iné), ktoré sa vyskytujú v oblasti NDT v letectve.

ATG linky spĺňajú požiadavky všetkých štandardných noriem používaných v letectve ako  ASTM1417, NADCAP a špeciálne zákaznícke normy ako Rolls & Royce, GE Aviation, Pratt & Whitney, Honeywell, Safran a iné. Typ najvhodnejšej linky závisí od veľkosti a zložitosti diely, požadovanej kapacity testovania, špeciálnych zákazníckych požiadaviek, veľkosti disponibilného priestoru a iných kritérií.

LPM 320 / 530

LPM 320 / 530 FPI linka je v nerezovom vyhotovení, umožňujúcom dlhú životnosť. Tieto linky ponúkame s rôznymi veľkosťami vane a mnohými variáciami pri aplikácii penetrantu a vývojky, vrátane najviac požadovanej imerzie, elektrostatického nanášania a vírivej skrine. Linka môže byť vybavená rôznym príslušenstvom a možností ako LED UV lampy, príprava demineralizovanej vody, vrchný kladkostroj na manipuláciu, otvorený alebo uzatvorený systém nakladania s odpadovou vodou a iné, presne podľa Vašej požiadavky.

Kľúčové vlasnosti LPM 320 / 530

vyhotovenie z nerezu
možnosti rôzne veľkej vane
modulárne vyhotovenie, ktoré umožňuje prispôsobenie linky presne na Vaše potreby
vyhovuje NADCAP a iným normám z oblasti letectva
rozsiahle portfólio príslušenstvá a možností
štandardizované riešenie s mnohými spokojnými zákazníkmi

LPM 320 / 530 vyhovuje všetkým bežným požiadavkám v letectve ako ASTM1417, ISO 3452-1-2-3-4, NADCAP, zákaznícky špecifické normy a požiadavky.

LPM 2600

LPM – 2600 je nerezová FPI linka navrhnutá podľa požiadaviek austrálskej spoločnosti TAE Aerospace, ktorá sa zaoberá poskytovaním MRO pre civilné aj armádne lietadlá. Koncept linky je kombináciou manuálnej valčekovej dráhy pre menšie diely v košíku a vysutého kladkostroja na manipuláciu s väčšími dielmi. Maximálna  veľkosť diela je priemer 1500 mm.

 

V záujme vyššej flexibility linka kombinuje pozície so zvislým pohybom valčekov na aplikáciu penetrantu imerziou a pozície na aplikáciu penetrantu elektrostatickým sprejovaním. Môžu byť použité ako vodou umývateľné, tak aj post emulgačné penetranty. Výkonné odsávanie eliminuje šírenie aerosól a práškov z pozícií sprejovania v záujme zvýšenia úrovne pracovných podmienok.

Kľúčové vlasnosti LPM 320 / 530

vyhotovenie z nerezu
flexibilné možnosti aplikácie penetrantu
rozumná veľkosť nádrží, ktorá umožňuje kontrolovať veľké diely až do priemeru 1500 mm
valčeková dráha + horný kladkostroj umožňujú zvoliť si vhodný typ manipulácie
výkonné výťahy v nádržiach až do 250kg

Linka vyhovuje všetkých hlavným FPI normám pre MRO a OEM ako ASTM1417, NADCAP, zákaznícke normy Rolls & Royce, GE Aviation, Pratt & Whitney, Honeywell, Safran a iné.

LPM 1900

LPM 1900 je kabínková FPI linky na testovanie MRO a OEM leteckých dielov. Kabínkový dizajn jej umožňuje testovanie dielov až do priemeru 1800 mm. Práca operátora pri nakladaní dielov je oveľa komfortnejšia, nakoľko môže chodiť okolo rámov na vešanie alebo košíkov pre menšie kusy a môže na ne lepšie dosiahnuť.

Pre každá FPI proces môže byť rezervovaná jedna kabínka, alebo v prípade nutnosti na úsporu podlahovej plochy môžeme zlúčiť mokré kabínky (aplikácia penetrantu a oplachovanie) a suché kabínky (aplikácia vývojky a inšpekcia) do jednej kabínky. Penetrant a vývojka sú aplikované elektrostatickým sprejovaním v záujme zníženia spotreby. Štandardne sa používajú vodou umývateľné penetranty. Ak má byť použitý post emulgačný systém, je nutné rozšírenie o prídavný vozík pre emulgačný sprejovací systém. Pohyb dielov medzi kabínkami je zabezpečovaný manuálnou vrchnou koľajnicou s pojazdnými vozíkmi.

 

Kľúčové vlasnosti LPM 1900

maximálny priemer testovaného diela 1800 mm
možný pohyb operátora okolo dielov a možnosť lepšieho dosahu na ne
vhodné na zavesenie väčších dielov alebo uloženie menších dielov do košíka
elektrostatické sprejovanie penetrantu a vývojky umožňujúce úsporu spotreby
dlhodobé skúsenosti priamo z nasadenia v ATG pre hlavných výrobcov z oblasti letectva R&R, P&W, GE, Safran
ekonomicky výhodná varianta so spojenými kabínkami

 

Linka vyhovuje všetkých hlavným FPI normám pre MRO a OEM ako ASTM1417, NADCAP, zákaznícke normy Rolls & Royce, GE Aviation, Pratt & Whitney, Honeywell, Safran a iné.

Linka LPM 1900 vyhovuje všetkým všeobecným požiadavkám pre letectvo ako ASTM1417, ISO 3452-1-2-3-4, NADCAP, špeciálne zákaznícke normy a požiadavky.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks