.

FPI linky na ostatné aplikácie

FPI linky pre ostatné aplikácie

Produkty PT – Kapilárne skúšanie FPI linky na ostatné aplikácie

FPI linky sú najvšestrannejšie NDT systémy, ktoré pokrývajú väčšinu z typických požiadaviek na testovanie povrchov v priemysle. Sú vhodné pre väčšinu materiálov (hliník, magnézium, oceľ, titánium, zinok, špeciálne zliatiny ako Inkol, Waspalloy)  aj tvarov, ktoré sa objavujú v NDT v priemysle. FPI sa typicky využíva v letectve, automobilovom priemysle, alebo inej výrobe a MRO.

Taktiež laboratóriá a školiace strediská potrebujú FPI testovanie na svoje špeciálne účely ako kvalifikácia personálu, vývoj produktov a podobne.

LPM 45

LPM 45 je FPI linka, ktorá je predurčená na použitie v laboratóriách, školiacich a kvalifikačných strediskách alebo na testovanie malých vzoriek. Je navrhnutá z nereze, kombinuje pozície na aplikáciu penetrantu sprejovaním aj imerziou. Je možné použiť viaceré typy penetrantu, vrátane vodou zmývateľného a post emulgačného. Vývojka sa aplikuje vo víriacej nádobe. Veľkosť nádrží  300 x 300 x 400 mm umožňuje získať flexibilnú linku s malou priestorovou plochou.

 

Kľúčové vlastnosti LPM 45

vhodná pre laboratória a školiace strediská
všestrannosť a variabilita na malej podlahovej ploche
suchý prachový filter + prepojenie na lokálne odsávanie
vyhotovenie z nereze
obsahuje plochy s odtokom
veľkosť nádrží vhodná pre laboratórne podmienky

LPM 45 vyhovuje všetkým bežným požiadavkám v letectve ako ASTM1417, ISO 3452-1-2-3-4 a zákazníckym špecifickým normám a požiadavkám.

 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks