.

Kapilárne linky PT

Kapilárne linky

Produkty PT – Kapilárne skúšanie Kapilárne linky

ATG dodáva vlastné FPI linky (fluorescent penetrant inspection line) na testovanie povrchových defektov vo vysokej kvalite, špeciálne pre letectvo (podľa ASTM E4117) a vysokokapacitné, plne automatizované testovanie pre automobilový priemysel.

Väčšina z dodaných riešení je navrhnutá v súlade so zákazníckymi požiadavkami na kapacitu kontroly, rozmery testovaných dielov a požadovaného prepravného systému – manuálneho (LPM) systému s kladkou, vedeného na vrchu, alebo automatického (LPC) systému so žeriavom alebo transportným auto-operátorom.

Všetky FPI linky môžu byť vybavené podpornými technológiami ako:

spracovanie vstupujúcej aj odpadovej vody z FPI linky
spracovanie povrchu – leptanie pred FPI procesom a súvisiace úprava vody (neutralizácia odpadovej vody)
odmasťovanie pred FPI kontrolou
leptanie po FPI kontrole na účely makroštrukturálnej inšpekcie
leptacie linky na báze nitalu
všetky riešenia môžu byť vybavené optimálnym transportným systémom

Linky od ATG môžu byť dodané s imerziou, sprejovaním alebo elektrostatickou aplikáciou penetrantu, so všetkými možnými spôsobmi aplikácie vývojky (imerzia, víriaca skriňa, elektrostatický generátor) a pre všetky možné typy penetrantu (predovšetkým umývateľný vodou a post-emulgovateľný), v prípade potreby aj s protivýbušnou úpravou.

Kvalifikácia a tréning fluorescenčnej kapilárnej kontroly

Dodávka kapilárnej linky je spojená aj s možnosťou zabezpečenia kvalifikácie NDT operátorov a zabezpečiť im praktický tréning ako v tréningovom centre ATG, alebo priamo na dodanom vybavení v priestoroch zákazníka.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks