.

Stacionárne magnetické defektoskopy

Stacionárne magnetické defektoskopy

Produkty MT – Magnetická metóda Stacionárne magnetické defektoskopy

UNIMAG

ATG vyrába a dodáva širokú paletu magnetizérov na MPI testovanie. Produktová rada magnetizérov  UNIMAG je určená na hromadné testovanie komponentov. Zariadenia sú vybavené kombinovanou AC/AC magnetizáciou, čo zaručuje rýchlu viacsmernú magnetizáciou vo všetkých smeroch a na 100 % testovaného povrchu.  Pokročilé systémy UNIMAG sú určené na otestovanie tisícov dielov za smenu a obsahujú mnohé zákaznícky prispôsobené časti vybavenia – nakladacie roboty, krokové dopravníky, viacnásobné kontakty, nástroje na sériovú magnetizáciu. Je možné využitie systémov ADR (automatic defect recognition) s kamerami a aplikáciami namiesto ľudského operátora.

Momentálne najviac nasadzovaný je UNIMAG 900 AC/AC, ktorý je určený na hromadné MPI testovanie výkovkov v automobilovom a iných odvetviach priemyslu. Súčasťou dodávky môže byť inšpekčná kabína  a demagnetizér s dopravníkom. Na zariadení je možné otestovať tisícky výkovkov za smenu a môže byť v nepretržitej prevádzke (24/7). Môže byť vyrobený aj z nereze.

Dodávame aj magnetizéry vhodné pre výrobky s atypickým tvarom, pre ktoré nie sú vhodné štandardné zariadenia (výrobky v tvare Y, V, U, T, X). Ide o systém UNIMAG TWIN s jednotlivými viacnásobnými kontaktmi, ktoré zaručia rýchlu a spoľahlivú magnetizáciu aj výrobkov s komplikovaným tvarom.

ROBOMAG

Produktová rada, pri ktorej je možné vďaka robotom a ADR systémom vykonávať MPI kontrolu aj bez ľudského operátora.

ROBOMAG 1200 AC/AC je systém určený na automatickú MPI kontrolu skrutiek  pre dopravný priemysel a taktiež skrutiek z jadrového priemyslu a môže byť vybavený ADR systémom.

AUTOMAG

Systémy s krokovým dopravníkom a sériovými alebo paralelnými obvodmi na magnetizáciu dielov sú určené na testovanie tisícov dielov za pracovnú zmenu, v kombinácii s ADR systémom bez nutnosti prítomnosti operátora.

MINIMAG

Séria malých prenosných magnetizérov, vhodná pre dielne a laboratóriá. Môžu byť dodané buď vo verzii table top s niektorým zo zdrojov MAGMAN AC/HWDC, alebo v klasickej verzii stacionárneho magnetizéra s rozvádzačom.

 

 

MULTIMAG

Zariadenie je určené na kontrolu dielov so zložitým tvarom, pričom je možná súčasná kontrola celej plochy povrchu takéhoto diela v jednom okamihu.

 

Magnetoskop pre železnice

Vyrábame a dodávame kompletné vybavenie na MT kontrolu v súlade s požiadavkami všetkých hlavných hráčov na trhu kolies, dvojkolí, náprav, hriadeľov, ložísk, pružín a iných komponentov. V tejto oblasti mám už 30 ročné skúsenosti.

UNIMAG AWT

je univerzálny nástroj na testovanie dvojkolí a samotných náprav podľa VPI 09 pomocou priameho aplikovania prúdu do náprav. Obsahuje hydraulický zdvih s rotáciou a jednu MZC cievku a jednu delenú cievku, ktoré obiehajú na portálovom ráme a môžu byť použité na všetky časti testovaných náprav.

UNIMAG WST

je systém na testovanie železničných dvojkolí podľa VPI 09, ktorý výrazne zvyšuje produktivitu (priemerný čas na testovanie 1 ks je 18 minút namiesto bežných 60 minút), ako aj kvalitu a spoľahlivosť testovania. Obsahuje systém viacerých integrovaných cievok rôznych typov na magnetizovanie kolies, zón kontaktu s koľajnicou, čapov a náprav. Manipulácia je zabezpečená pomocou hydraulického zdvihu s rotáciou a zberom magnetickej suspenzie. Systém môže byť vybavenými aj nástrojmi na samostatné magnetizovanie náprav, vrátane toku prúdu.

Zdroj MAGMAN

4000 R+ cievka MZC 1000S sú vhodné pre údržbové pracoviská, kde sa testuje nižší počet železničných dvojkolí. Tento systém dosahuje hodnotu magnetického poľa 3,2 kA/m na náboji kolesa, čo je hodnota požadovaná podľa EN ISO 13 262 a DB auditov.

UNIMAG 2600 AC/AC/AC

je plne automatický magnetizér s automatickým nakladacím systémom na všetky technologické pozície. Je vybavený dvoma automaticky sa pohybujúcimi cievkami a bodovým upínacím systémom a 3 nezávislými zdrojmi napätia umožňujúcimi kombinovanú magnetizáciu náprav, vrátane prevodoviek a brzdových častí. Všetky dáta o testovaní a jeho výsledkoch sú ukladané v centrálnej databáze.

 

ATG vyrába a dodáva aj systémy na kontrolu náprav:

UNIMAG 3000 AC/AC

Semi automatický magnetizér pre spoľahlivú kontrolu náprav, ako aj iné aplikácie v priemysle. Cievka, ktorá slúži na magnetizáciu, je motorizovaná.

Systém UNIMAG 5600 AC a jeho modifikácie sú vhodné na testovanie kľukových hriadeľov dieselových generátorov, alebo iných dlhých komponentov. Systém je vybavený výkonným AC generátorom a môže napájať cievku 600 mm a prípadne aj viac.

Dodávame aj riešenia pre výrobcov kolies UNIMAG 1400 VERT  – unikátny systém vyrobený na mieru,

  • na uchytenie kolesa využíva stredovú dieru  a zvyšuje spoľahlivosť kontroly hýbajúcej sa časti kolesa)
  • aj náprav (UNIMAG 3000 AC/AC – semi automatický magnetizér na spoľahlivú magnetizáciu náprav, vhodný aj na aplikáciu v inej oblasti ťažkého priemyslu. Cievka, ktorá slúži na magnetizáciu, je motorizovaná).

Magnetoskop pre letectvo

Rozsah použitia MT kontroly v letectve je rozsiahly v zmysle požiadaviek rôznych OEM a MRO. Výber konkrétneho typu magnetizéra je obvykle daný počtom a rozmermi testovaných dielov (skrutky, brzdové kotúče, tunel hnacieho hriadeľa, komponenty motora, podvozok, štrukturálne komponenty) a požadovanými štandardami (ASTM E1444,  NADCAP, zákaznícke P&W, GE, RR, Collins …) a rozpočtom.

UNIMAG AEROTESTER NG

AEROTESTER bol vyvinutý na skúšanie dielov magnetickou práškovou metódou pre segment letectvo. Zariadenie spĺňa podmienky štandardov  ASTM E 1444, ASTM E 709, ASTM A 275, GOST 21105-87, EN ISO 9934–1 a podmienky špecifikácií  Boeing, Pratt and Whitney, SAFRANE, GE, Honeywell, Rolls Royce, Airbus Industrie, Sikorsky Aircraft a ďalších.

Zariadenie disponuje funkciou rýchleho prerušenia prúdu (quick break) a možnosťou trojfázového prúdu FWDC. Riadiaci systém zaručuje, že skúška bude vykonaná podľa zadaných parametrov – v prípade ich odchýlok – napr. pokles napätia v sieti, je obsluha upozornená.

Ostatné odvetvia

Doplníme neskôr.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks