.

RT systémy

RT systémy

Produkty RT -Rádiografická metóda RT systémy

VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH

ATG je autorizovaný distribútor a servisné centrum spoločnosti Visiconsult, nemeckého výrobcu špičkových  RTG kabinetov. Kabinety sú dodávané ako na mieru upravené riešenia, plne zatienené olovom, zahŕňajúce vhodný RTG zdroj, detektor a manipulátor. Každý kabinet od Visiconsultu je pripravený na neskoršiu implementáciu CT technológie (3D imaging – tomography).

Je k dispozícii veľká ponuka viacerých modelov, od menšieho XRH 111 až po veľký XRH 222 XL. ATG tiež poskytuje otvorený systém XRH Gantry na testovanie ťažkých, veľkých dielov alebo dielov s komplikovaným tvarom. Niektoré systémy sú používané v procesoch akreditovaných podľa NADCAP. Inštalácie sa vyskytujú aj v odvetviach letectvo a jadrový priemysel.

Balteau NDT

Je pravdepodobnejšie na trhu najznámejší výrobca prenosných generátorov. Ponúka kompletný rozsah priamych a panoramatických kompaktných generátorov. Série prenosných generátorov sú monobloky a musia byť pripojené k ovládaciemu panelu, ktorý dodáva požadovaný prúd.

ATG ponúka:

Baltospot prenosné generátory
Baltograph mobilný/stacionárny
Baltomatic, real time systémy
Príslušenstvo

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks