.

RT lampy a skúšanie

RT lampy a skúšanie

Produkty RT -Rádiografická metóda RT lampy a skúšanie

ATG vyvíja a vyrába radu štandardizovaného vybavenia pre RT, ktoré je vhodné aj pre DR (digital radiography), vrátane vlastného RTG zdroja, flat panel detektora alebo špecializovaného manipulátora na testovanie  obvodových zvarov na potrubiach. Vybavenie je špeciálne vhodné na RTG kontrolu vo výrobe malého rozsahu série, napr. v energetike alebo chemickom priemysle.

RTG zdroj ATG FOKUS

Prenosné RTG zdroje FOKUS XD (priamy 160 a 200 kV) a FOKUS XP (panoramatický 200 kV) majú malé rozmery a váhu už od 5.4 kg – typ XD160. Sú  preto jedny z najmenších RTG zdrojov so stálym výkonom vo svojej triede. Zdroje sú určené na fungovanie s 230V 230V zo siete, 24V z baterky alebo 12/24V z meniča. Zostava je dodávaná s chladičom (ventilátorom), ktorý môže byť umiestnený priamo pri hlavnej časti zdroja.


Základné vlastnosti ATG FOKUS

ovládanie môže fungovať v dvoch typoch ovládacieho panela – diaľkový ovládač (RC) alebo káblové pripojenie (Cable).
Originálne príslušenstvo obsahuje širokú škálu praktických nástrojov, napr. statívy, magnetické upínacie držiaky, kolimátory, externé batérie, napäťové meniče alebo prepravné kufríky.
Often requested accessories are external accumulators in portable shockproof suitcase, including charging with microprocesor.
Životnosť batérie pred znovunabitím (ak sa používa s FOKUS XD 160 kV na plný výkon) je približne 30 – 50 min.

SCANRAY – produkt od  ATG

Priemyselné detektory ScanRay sú vyrábané v spolupráci s celosvetovým výrobcom a sú určené na použitie v NDT, s možným zaťažením až 450 kV (v závislosti od zvoleného typu). Dôležitou výhodou týchto flat panelov je rýchly prístup k finálnemu rádiogramu – v porovnaní s filmovou rádiografiou je tento čas tretinový. 

Základné vlastnosti SCANRAY

software ScanRay 64 umožňuje ďalšie spracovanie rádiogramov
užívateľské prostredie môže byť lokalizované do angličtiny
dátový transfer z detektoru do tabletu alebo PC je realizovaný bezdrôtovo alebo prostredníctvom kábla
detektor je vybavený snímateľným držiakom a dvoma baterkami vrátane nabíjacej stanice
WiFi router s káblami a nabíjačkou, odolný tablet alebo laptop
nainštalovaný ScanRay 64 software

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks