.

Mierky a meracie prístroje

Mierky a meracie prístroje

Produkty MT – Magnetická metóda Mierky a meracie prístroje

ATG dodáva aj všetko vybavenie a príslušenstvo potrebné na správny výkon NDT testovania pomocou magnetickej práškovej kontroly. Ide o vybavenie na:

meranie intenzity magnetického poľa – gaussmeter (napr. digitálny prístoj od výrobcu F.W.Bell)
meranie intenzity bieleho svetla a UV svetla – luxmeter a UV meter (napr. digitálne prístroje od firmy Lutron)
UV lampy (napr. čelové UV lampy od výrobcu Labino)
MT kontrolné mierky (napr. KETOS – RING, KETOS – BAR, indikátor poľa, mierka MTU 3, Bertholdova mierka, sedimentačná banka a iné).

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks