.

Demagnetizačné zariadenia

Demagnetizačné zariadenia

Produkty MT – Magnetická metóda Demagnetizačné zariadenia

V rámci produktovej rady DEMAT vyrábame a dodávame demagnetizačné tunely. Slúžia na demagnetizáciu feromagnetických výrobkov po skúšaní magnetickou práškovou metódou, umožňujú odmagnetovať striedavo aj jednosmerne magnetované výrobky.

Ponúkame viaceré typy (napríklad DEMAT 100 / 200 / 300 / 400 / 500), ktoré sa odlišujú predovšetkým rozmermi okna a príkonom.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks