.

Chemické prípravky MT

Chemické prípravky pre MT metódu

Produkty MT – Magnetická metóda Chemické prípravky pre MT metódu

Suspenzia na olejovej báze – farebné použitie

Ardrox 800/3

Čierna magnetická suspenzia s vysokou citlivosťou. Magnetické čiastočky sú rozptýlené v petroleji bez zápachu a s vysokým bodom vzplanutia. Čierne magnetické čiastočky sa vyznačujú vysokou mierou magnetickej odozvy a dlhou životnosťou. K dispozícii v kvapalnej forme od 25L a ako spray 400 ML.


Supramor 4 Black

Prípravok na farebnú kontrastnú metódu magnetickej práškovej kontroly. Pozostáva z jemne rozdelených čiernych magnetických častíc, rozptýlených v bezzápachovom petrolejovom roztoku s vysokým bodom vzplanutia. Roztok je navrhnutý tak, aby podporoval dobrú mobilitu magnetických častíc. Čierne magnetické častice sa vyznačujú vynikajúcou magnetickou odozvou, nízkym tlakom (s cieľom vyhnutia sa koagulácie) a veľmi dlhou životnosťou.

K dispozícii ako spray 400 ML.

Suspenzia na olejovej báze – fluorescenčná

Ardrox 8501

Fluorescenčná olejová suspenzia pre všeobecné použitie, vysoká citlivosť. Vysoká miera vzplanutia a veľmi slabý zápach.

K dispozícii v kvapalnej forme od 5L a ako spray 400 ML.

Suspenzia na vodnej báze – fluorescenčná

Lumor J

Fluorescenčný magnetický prípravok. Pozostáva z jemne rozdelených magnetických častíc, ktoré sú rozptýlené v uhľovodíkovej nosnej kvapaline alebo vo vode. Častice sú výborne viditeľné pod ultrafialovým svetlom (žlté/zelené sfarbenie), s prevládajúcou vlnovou dĺžkou 365 nanometrov.

K dispozícii vo forme suspenzie od 5L, sprayu 400 ML alebo aj prášku od 0,5 KG.


Ardrox 8544

Fluorescenčná suspenzia na vodnej báze vo forme koncentrátu s veľmi vysokou mierou citlivosti. Riedi sa s vodou. Typická aplikácia je v letectve.

K dispozícii v kvapalnej forme od 5 L.

Kompletný katalóg profesionálnej chémie

Pomocná biela farba

Ardrox 8901 W

Rýchlo schnúca biela farba na použitie vo farebnej kontrastnej metóde MT kontroly. Poskytuje husté biele pozadie, na ktorých sú dobre viditeľné čierne alebo červené indikácie defektov. Môže byť používaná s magnetickými suspenziami na olejovej aj vodnej báze.

K dispozícii vo forme sprayu 400 ML.

 

WCP712

Biela kontrastná farba. Je to rýchlo schnúca biela farba, navrhnutá špeciálne na použitie vo farebnej kontrastnej metóde magnetickej práškovej kontroly. Poskytuje husté biele pozadie oproti ktorému sú farebné indikácie defektov ľahko viditeľné. Ideálne použitie je v kombinácii s prípravkom Supramor4 Black.

K dispozícii vo forme sprayu 400 ML.

Čistič

S80

Rozpúšťadlový odstraňovač penetrantu a kontrastnej farby. Používa sa na odstránenie penetrantu a bielej kontrastnej farby WCP712. Je rýchlo schnúci, má priehľadnú bielu farbu vody, kvapalina je výborne mobilná. Má vysokú obsah síry, halogénu a alkalických kovov.

K dispozícii vo forme sprayu 400 ML.

Magnetický prášok

LUMOR J POWDER

Fluorescenčný magnetický prášok. Magnetické častice sú výborne viditeľné pod ultrafialovým svetlom (žlté/zelené sfarbenie), s prevládajúcou vlnovou dĺžkou 365 nanometrov.

K dispozícii od 0,5 KG.

 

LUMOR J(W) POWDER

Fluorescenčný magnetický prášok vo forme koncentrátu na zmiešanie s vodou, čím vznikne suspenzia na vodnej báze.

K dispozícii od 5 KG.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks