.

Služby

IRT – Termografia

IRT – Termografia Termografické skúšanie sa uplatňuje v prípadoch, kde sa predpokladaná chyba skúšaného predmetu navonok prejavuje zmenou rozloženia teploty na povrchu. K nehomogénnemu rozloženiu teploty môže prichádzať mnohými spôsobmi. Predmet môže byť sám zdrojom tepla – napríklad v mieste nadmerného trenia, alebo v prípade zvýšeného elektrického odporu. Predmet môže teplo nerovnomerne akumulovať (zmena mernej […]
Read More

RT – Rádiografická Metóda

RT – Rádiografická metóda Rádiografia umožňuje získať trvalý obraz vnútorných chýb materiálu (najmä objemových, ale v prípade vhodnej smerovej orientácie i plošných). Obvyklé oblasti nasadenia metódy sú: kontrola zvarov, odliatkov (aj tvarovo veľmi zložitých), elektrotechnický priemysel, stavebný priemysel, … Vzhľadom k svojej preukázateľnosti a trvalému záznamu je jednou z najdôležitejších metód pri kontrole zariadení s […]
Read More

PT – Kapilárne skúšanie

PT – Kapilárne skúšanie Kapilárne skúšanie je jednou z najrozšírenejších metód nedeštruktívneho testovania materiálu (NDT/NDE). Je vhodná na detekciu/zisťovanie povrchových chýb. Uplatnenie nachádza hlavne v automobilovom, leteckom, petrochemickom a energetickom priemysle. Značného rozsahu dosiahla metoda PT hlavne v oblasti skúšania zvarových spojov. Je jednoduchá, nenáročná, v základných aplikáciách málo finančne nákladná. PT metódou sú zisťované/detekované […]
Read More

ET – Metóda vírivých prúdov

ET – Metóda výrivých prúdov Metóda sa radí medzi povrchové a preto sa detekcia poškodení zameriava na nehomogenity spojené (nie nutne otvorené) s povrchom (alebo ležiace tesne pod ním). Obrovskou výhodou oproti iným metódam NDT je , že je schopná zistiť defekty aj pod náterom (alebo iným povlakom) a nie je teda nutné nákladné a […]
Read More

MT – Magnetická metóda

MT – Magnetická metóda Magnetická metóda prášková – MT je jednou z najpoužívanejších metód nedeštruktívneho testovania materiálov (NDT), ktorá sa uplatňuje v celom spektre odvetví najčastejšie pri kontrole zvarov a strojných súčiastok a to vo výrobe alebo počas prevádzky. Táto metóda umožňuje kusovú aj sériovú kontrolu, za vhodných podmienok je možné proces skúšky automatizovať . Základné vlastnosti metódy: iba pre feromagnetické […]
Read More

VT – vizuálna metóda

VT – vizuálna metóda VT je najrozšírenejšou metódou z metód nedeštruktívneho testovania materiálov (NDT/NDE). Metóda je zameraná na posudzovanie a hodnotenie stavu (vlastností) povrchov výrobkov alebo súčiastok ľudským okom, alebo s pomocou špeciálnych prístrojov či zariadení. Metóda VT je využívaná pri klasickej NDT kontrole, kedy hľadáme vady ako napríklad trhliny, zápaly, povrchové póry, ďalej zisťujeme […]
Read More

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks