.

Produkty SK

PT – Kapilárne skúšanie

PT – Kapilárne skúšanie Kapilárne skúšanie je jednou z najrozšírenejších metód nedeštruktívneho skúšania materiálu (NDT). Je vhodné na zisťovanie povrchových vád, pričom sa využíva v automobilovom, leteckom, petrochemickom a energetickom priemysle. Značný rozsah dosiahla metóda PT najmä v oblasti skúšania zvarových spojov. Táto metóda je jednoduchá, nenáročná a v základných aplikáciách finančne výhodná. PT metódou […]
Read More

VT – Vizuálna kontrola

VT – vizuálna kontrola Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Priama napr. metre, mierky, lupy, luxmeter, porovnávacie etalóny Nepriama videoskopy, endoskpy – zahrnúť produkty od výrobcu Olympus (high tech – pre náročných zákazníkov) aj Coantec (ekonomická varianta) = skonštatovať, že máme vhodné produkty […]
Read More

MT – Magnetická metóda

MT – Magnetická metóda Produkty MT – Magnetická metóda Chemické produkty Mierky a meracie prístroje UV lampy a skúšobné prostriedky Ručné elektromagnety Prenosné, stacionárne a mobilné zdroje prúdu Špeciálne MT zariadenia Stacionárne magnetické defektoskopy Demagnetizačné zariadenia
Read More

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks