.

MT

Demagnetizačné zariadenia

Demagnetizačné zariadenia Produkty MT – Magnetická metóda Demagnetizačné zariadenia V rámci produktovej rady DEMAT vyrábame a dodávame demagnetizačné tunely. Slúžia na demagnetizáciu feromagnetických výrobkov po skúšaní magnetickou práškovou metódou, umožňujú odmagnetovať striedavo aj jednosmerne magnetované výrobky. Ponúkame viaceré typy (napríklad DEMAT 100 / 200 / 300 / 400 / 500), ktoré sa odlišujú predovšetkým rozmermi okna a príkonom.
Read More

Mierky a meracie prístroje

Mierky a meracie prístroje Produkty MT – Magnetická metóda Mierky a meracie prístroje ATG dodáva aj všetko vybavenie a príslušenstvo potrebné na správny výkon NDT testovania pomocou magnetickej práškovej kontroly. Ide o vybavenie na: meranie intenzity magnetického poľa – gaussmeter (napr. digitálny prístoj od výrobcu F.W.Bell) meranie intenzity bieleho svetla a UV svetla – luxmeter a UV […]
Read More

Stacionárne magnetické defektoskopy

Stacionárne magnetické defektoskopy Produkty MT – Magnetická metóda Stacionárne magnetické defektoskopy UNIMAG ATG vyrába a dodáva širokú paletu magnetizérov na MPI testovanie. Produktová rada magnetizérov  UNIMAG je určená na hromadné testovanie komponentov. Zariadenia sú vybavené kombinovanou AC/AC magnetizáciou, čo zaručuje rýchlu viacsmernú magnetizáciou vo všetkých smeroch a na 100 % testovaného povrchu.  Pokročilé systémy UNIMAG sú určené […]
Read More

Prenosné, stacionárne a mobilné zdroje prúdu

Prenosné, stacionárne a mobilné zdroje prúdu Produkty MT – Magnetická metóda Prenosné, stacionárne a mobilné zdroje prúdu Produktová rada MAGMAN z vlastnej produkcie A T G s.r.o.  obsahuje širokú ponuku univerzálnych vysokonapäťových zdrojov, určených na generovanie magnetického poľa pre magnetickú práškovú metódu NDT kontroly  podľa EN 1290, EN ISO 9934, ASTM E 1444, ASTM E […]
Read More

Chemické prípravky MT

Chemické prípravky pre MT metódu Produkty MT – Magnetická metóda Chemické prípravky pre MT metódu Suspenzia na olejovej báze – farebné použitie Ardrox 800/3 Čierna magnetická suspenzia s vysokou citlivosťou. Magnetické čiastočky sú rozptýlené v petroleji bez zápachu a s vysokým bodom vzplanutia. Čierne magnetické čiastočky sa vyznačujú vysokou mierou magnetickej odozvy a dlhou životnosťou. K dispozícii v kvapalnej forme od […]
Read More

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks